Informace

Základní informace o projektu

Výstavba Vědeckotechnického parku (VTP) v Dobřanech byla zahájena 1.11.2016. Cílem projektu je poskytnout průmyslovým firmám kvalitní prostory pro jejich podnikání. Součástí VTP jsou 3 budovy, ve kterých se nachází výrobní, laboratorní i kancelářské prostory (budova 1), dále administrativní centrum (budova 2), a přednáškové centrum s multifunkčním sálem (budova 3).

1. podlaží
výrobní
prostory

Pronajímatelná plocha
celkem:
1417 m2
kanceláře: 693 m2
výrobní prostory: 724 m2

prostory

2. podlaží
kanceláře

  • Schody
  • Sociální
    a hygienické zázemí
  • Kanceláře
  • Výrobní prostory