Nájemci

Seznam firem a organizací, které využívají prostory VTP.

 

COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. je výzkumná organizace, která zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů. Zavádí nové technologie tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech: strojírenství, automobilový průmysl a energetika. Nabízí komplexní a flexibilní služby, které umožní klientům naplno využít jejich potenciál a být tvořivější, vynalézavější, podnikavější a zodpovědnější. Spolupracují s partnery na projektech výzkumu a vývoje při zvyšování užitné hodnoty materiálů, vývoji a optimalizacích výrobních technologií a při inovacích konstrukce nástrojů a produktů. COMTES FHT a.s. představuje nový model spolupráce mezi výrobci a výzkumem. Toto výzkumné centrum bylo založeno na předpokladu, že úspěch bude záviset na schopnosti vyrábět špičkové výrobky a využívat nové technologie.

 

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii. Klastr MECHATRONIKA  aktuálně řeší projekt Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

AIR SUPPLY SOLUTION s.r.o.

Mezi hlavní činnost patří výroba kompresorů jak pro železniční kolejová vozidla, tak pro všeobecné průmyslové aplikace. Zvláštní pozornost věnují proprietárním systémům kontroly, diagnostiky a monitorování IMON. Mezinárodní tým dává společnosti možnost působit na trzích Evropského společenství, Číny, států celní unie a zemí SNS.

Asociace výzkumných organizací, z.s.

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

 

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s. 

je kooperační oborový spolek sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, finanční instituce, národní orgány veřejné správy, ale také individuální členy s vazbou na strojírenství a to v rámci celého území České republiky. ​Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo též mezinárodní úrovni.

Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

Činnost ČSNMT je zaměřená na všestranné rozvíjení tvůrčích schopností a odborných znalostí členů, uspokojování jejich odborných a společenských potřeb, na podporu vědeckotechnického rozvoje v oblasti nových materiálů a technologií, včetně jejich aplikace ve výrobní praxi a podporu mezinárodní spolupráce.

 

Proinno a.s.

Společnost nabízí velmi flexibilní vyřizování zakázek v oblasti metalurgických technologií (tavení, tváření a tepelné zpracování), počítačového modelování, materiálových analýz a mechanických zkoušek, případně termofyzikálních měření.

 

ŠKOLA WELDING s.r.o.

Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

Aliz s.r.o.