Nájemci

Seznam firem a organizací, které využívají prostory VTP.

 

COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. je výzkumná organizace, která zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů. Zavádí nové technologie tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech: strojírenství, automobilový průmysl a energetika. Nabízí komplexní a flexibilní služby, které umožní klientům naplno využít jejich potenciál a být tvořivější, vynalézavější, podnikavější a zodpovědnější. Spolupracují s partnery na projektech výzkumu a vývoje při zvyšování užitné hodnoty materiálů, vývoji a optimalizacích výrobních technologií a při inovacích konstrukce nástrojů a produktů. COMTES FHT a.s. představuje nový model spolupráce mezi výrobci a výzkumem. Toto výzkumné centrum bylo založeno na předpokladu, že úspěch bude záviset na schopnosti vyrábět špičkové výrobky a využívat nové technologie.

 

Klastr MECHATRONIKA, z.s.

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii. Klastr MECHATRONIKA  aktuálně řeší projekt Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

AIR SUPPLY SOLUTION s.r.o.

Mezi hlavní činnost patří výroba kompresorů jak pro železniční kolejová vozidla, tak pro všeobecné průmyslové aplikace. Zvláštní pozornost věnují proprietárním systémům kontroly, diagnostiky a monitorování IMON. Mezinárodní tým dává společnosti možnost působit na trzích Evropského společenství, Číny, států celní unie a zemí SNS.

Asociace výzkumných organizací, z.s.

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

 

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s. 

je kooperační oborový spolek sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, finanční instituce, národní orgány veřejné správy, ale také individuální členy s vazbou na strojírenství a to v rámci celého území České republiky. ​Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo též mezinárodní úrovni.

Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s.

Činnost ČSNMT je zaměřená na všestranné rozvíjení tvůrčích schopností a odborných znalostí členů, uspokojování jejich odborných a společenských potřeb, na podporu vědeckotechnického rozvoje v oblasti nových materiálů a technologií, včetně jejich aplikace ve výrobní praxi a podporu mezinárodní spolupráce.

 

Proinno a.s.

Společnost nabízí velmi flexibilní vyřizování zakázek v oblasti metalurgických technologií (tavení, tváření a tepelné zpracování), počítačového modelování, materiálových analýz a mechanických zkoušek, případně termofyzikálních měření.

 

ŠKOLA WELDING s.r.o.

Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti školení, vzdělávání a zkoušek svářečského personálu, auditorskou, inspekční, poradenskou a obchodní činnost.

Ing. Jiří Živec

Vývoj a opravy měřící techniky a speciální elektroniky

Aliz s.r.o.

Poradenství v oblasti technických inovací

PEARTEC s.r.o.

Konstrukce a výroba forem (nástrojů) i vstřikování plastových dílů jsou společně s multifyzikálními simulacemi ověřovanými praktickými zkouškami a prototypy nosným programem společnosti PEARTEC.
Geograficky jsou aktivity PEARTEC realizovány v Evropě (Česká Republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Portugalsko a Itálie) a v Číně.

RAPTECH s.r.o.

je společnost, která se věnuje obrábění, aditivní výrobě a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů. Na zcela nových obráběcích strojích pracují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí. Aplikace laserového kalení je zaměřeno na zvyšování životnosti funkčních silně namáhaných povrchů, jako jsou lisovací formy a ohraňovací nástroje. Laserové navařování je orientováno na opravy strojních součástí a zápustek, ochranu proti abrazivnímu, vysokoteplotnímu a koroznímu opotřebení. Technologie laserového svařování jsou vyvíjeny pro nové aplikace spojování vysokopevných jemnozrnných vícefázových ocelí. V oblasti aditivní výroby hledá společnost RAPTECH s.r.o. nové aplikace, kde jsou k výrobě součástí s vysokou přidanou hodnotou kovové prášky spékány laserovým paprskem. Vývoj technologií je prováděn v těsné spolupráci se zákazníkem, výsledky vývoje jsou převedeny až do komerčního využití.

MAJOLA s.r.o.

Jsme společnost, která existuje na trhu bez přestávky téměř 20 let. Vždy nám záleželo na spokojenosti našich zákazníků a proto Vám nabízíme vždy ty nejkvalitnější služby. Nyní Vám mimo jiné naše společnost nabízí čištění kanalizací, domovních odpadů, revize kamerovým systémem a hloubkovou detekci potrubních tras. Danou službu jsme převzali od společnosti, která dlouhodobě patřila k nejlepším a zároveň s 28letou praxi i nejstarším poskytovatelem daných služeb.

Předané know-how a profesionalita našich pracovníků, kteří svému řemeslu rozumí, zajišťují na 100 % odvedenou práci za každých okolnosti.