Vědeckotechnický
park
COMTES FHT

Firmám podnikajícím ve strojírenství i v dalších průmyslových oborech nabízíme k pronájmu výrobní a kancelářské prostory včetně doplňkového vybavení v nově vznikajícím Vědeckotechnickém parku (VTP) v Dobřanech u Plzně.

Nájemci prostor ve VTP získají kromě kvalitního zázemí pro své podnikání také finanční podporu na laboratorní analýzy, testy, technické konzultace a další služby poskytované provozovatelem. Tato podpora je čerpána v režimu de minimis.

1. podlaží
výrobní
prostory

Pronajímatelná plocha
celkem:
1417 m2
kanceláře: 693 m2
výrobní prostory: 724 m2

2. podlaží
kanceláře

 • Schody
 • Sociální
  a hygienické zázemí
 • Kanceláře
 • Výrobní prostory

Indikativní ceny

Roční pronájem kancelářských prostor

2 900 Kč/m2

Roční pronájem prostor ve výrobní hale

750 Kč/m2

Velkoodběratelské ceny energií a ICT služeb

Vybavení haly

 • Betonová podlaha, nosnost 6 t/m2
 • Rozvod silové elektřiny – přípojnicový systém 125 A
 • Kancelář, sociální zázemí, vjezd

Na nabízené služby je možnost uplatnění slev v režimu podpory de minimis.

Další poskytované
služby

 • 3D tiskárna, CAD, CAE software
 • Poradenství VTP – projektové, ekonomické, obchodní atd.
 • Odborné služby – laboratorní
  analýzy, měření a další služby
  výzkumné organizace
  COMTES FHT a.s.

Termíny

Termín otevření VTP: leden 2019
Možnost přihlašování zájemců o pronájem prostor: od října 2017
Podpisy nájemních smluv: od března 2018

Vaše kontaktní osoby

Ing. Pavel Šuchmann
Technicko-obchodní konzultant
pavel.suchmann@comtesfht.cz
604 230 739

Ing. Michal Zemko, Ph.D.
Výkonný ředitel
michal.zemko@comtesfht.cz
775 126 457

VTP COMTES
Průmyslová 995
334 41 Dobřany
377 197 311

Projekt byl podpořen
z prostředků EU.

Mohlo by Vás zajímat